WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA KOSTRZYN NAD ODRĄ, ul. Mickiewicza 20, tel./fax (095) 752-90-36 dziekanat@wssz.plUCZELNIA

KIERUNKI STUDIÓW

OFERTA UCZELNI

DZIEKANAT

SAMORZĄD STUDENCKI

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

PRACE DYPLOMOWE

OBRONY

PRZETARGI

PRACA

SKN PARAMEDIC

EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU

STUDIA PODYPLOMOWEinformacje z serwisu na twój email

Nowy kierunek studiów Elektroradiologia

Nauka odbywa się w systemie niestacjonarnym i trwa 6 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwent otrzyma tytuł zawodowy licencjata.

Celem kształcenia na kierunku Elektroradiologia jest przygotowanie specjalistów
o wysokich  kwalifikacjach, posiadających teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie propedeutyki nauk medycznych, biomechaniki inżynierskiej, informatyki biomedycznej, elektroniki medycznej. Interdyscyplinarny charakter kształcenia  pozwala na elastyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności w różnorodnych działach gospodarki i administracji służby zdrowia.

Absolwenci otrzymają tytuł licencjata z szerokim wolumenem umiejętności:

 • obsługa aparatury elektromedycznej
 • wykonywanie określonych badań, procedur i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, radiologia naczyniowa, diagnostyka izotopowa, ultrasonografia, densytometria)
 • wykonywanie określonych badań, procedur i zabiegów z zakresu diagnostyki elektromedycznej (elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia, audiometria, spirometria)
 • współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce
 • prowadzenie zlecanej przez lekarza radioterapii
 • troska o pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych.
Zasady rekrutacji
W roku akademickim 2018/2019 rekrutacja na studia prowadzona jest do 30 września 2018 roku. Kandydatów wpisuje się na listę studentów według kolejności zgłoszeń. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi złożyć w dziekanacie Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą komplet następujących dokumentów:
 • podanie na obowiązującym na uczelni formularzu POBIERZ
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), a w przypadku nowej matury - dodatkowo kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań,
 • 2 fotografie (34 x 52 mm), (bez nakrycia głowy, na jasnym tle) oraz 1 na płycie CD w postaci cyfrowej o wymiarach 2x2,5 cm (236x295 pikseli), o rozdzielczości 300 dpi, w formacie pliku JPG,
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (pieniądze można wpłacić osobiście w siedzibie uczelni
  lub przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Santoku - numer: 21 8372 0008 0000 1209 2000 0001)
Dokumenty należy składać w Punkcie Rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Zawodowej
w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żerowskiego 22
 

Przyjmowanie dokumentów:

wtorek 8:00-15:00

środa 8:00-15:00

piątek 8:00-15:00

 

Opłata za studia
 
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Wpisowe
250 zł
Płatność jednorazowa w dniu zgłoszenia
Płatność miesięczna - 10 rat
550 zł
550 zł
Płatność semestralna - 2 raty
2 750 zł
2 750 zł
Płatność roczna - 1 rata
5 500 zł
5 500 zł

< Wróć do poprzedniej strony

ratownictwo medyczne kosmetologia  

 

Wyższa Szkoła Zawodowa - Kostrzyn Nad Odrą wszelkie prawa zastrzeżone 2009
UCZELNIA | KIERUNKI STUDIÓW | OFERTA UCZELNI | DZIEKANAT | SAMORZĄD STUDENCKI | ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW | PRACE DYPLOMOWE | OBRONY | PRZETARGI | PRACA | SKN PARAMEDIC | EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU | STUDIA PODYPLOMOWE
tworzenie stron internetowych
tworzenie stron internetowych