WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA KOSTRZYN NAD ODRĄ, ul. Mickiewicza 20, tel./fax (095) 752-90-36 dziekanat@wssz.plUCZELNIA

KIERUNKI STUDIÓW

OFERTA UCZELNI

DZIEKANAT

SAMORZĄD STUDENCKI

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

PRACE DYPLOMOWE

OBRONY

PRZETARGI

PRACA

SKN PARAMEDIC

EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU

-

plan studiów - ścieżka a - semestr zimowy

-

harmonogram zjazdów - ścieżka a

STUDIA PODYPLOMOWEinformacje z serwisu na twój email

Pielęgniarstwo pomostowe

 


 

Zakończono realizację projektu w roku akademickim 2014/2015

 

"Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych"

 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą jest jednym z wykonawców projektu systemowego, we współpracy z  Departamentem Pielęgniarek i Położnych przy Ministerstwie Zdrowia, pt. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych".

 

Studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

 

  podanienastudiapomostowe.pdf      Podanie o przyjęcie na sudia pomostowe

 

ratownictwo medyczne kosmetologia  

 

Wyższa Szkoła Zawodowa - Kostrzyn Nad Odrą wszelkie prawa zastrzeżone 2009
UCZELNIA | KIERUNKI STUDIÓW | OFERTA UCZELNI | DZIEKANAT | SAMORZĄD STUDENCKI | ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW | PRACE DYPLOMOWE | OBRONY | PRZETARGI | PRACA | SKN PARAMEDIC | EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU | STUDIA PODYPLOMOWE
tworzenie stron internetowych
tworzenie stron internetowych