WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA KOSTRZYN NAD ODRĄ, ul. Mickiewicza 20, tel./fax (095) 752-90-36 dziekanat@wssz.plUCZELNIA

KIERUNKI STUDIÓW

OFERTA UCZELNI

DZIEKANAT

SAMORZĄD STUDENCKI

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

PRACE DYPLOMOWE

-

Wzór strony tytułowej

-

Oświadczenia

-

Zasady pisania pracy licencjackiej

OBRONY

PRZETARGI

PRACA

SKN PARAMEDIC

EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU

STUDIA PODYPLOMOWEinformacje z serwisu na twój email

Informacje ogólne dotyczące prac licencjackich


Praca licencjacka

Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem wybranego przez siebie opiekuna.
Obowiązkiem studenta jest złożenie:
- dwóch egzemplarzy pracy oprawionych introligatorsko w twardą okładkę oraz,
- jednego dwustronnie pisanego w miękkiej oprawie,
- jednego na płycie CD, w formacie PDF
Do każdego egzemplarza powinno zostać dołączone podpisane przez studenta oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy.
Do akt osobowych studenta powinno zostać dołączone podpisane oświadczenie woli autora o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na udostępnienie jego pracy przez Bibliotekę WSZ.
Przyjęte i podpisane przez opiekuna prace student oddaje do dziekanatu w wyznaczonym Zarządzeniem Dziekana terminie. Pracę ocenia opiekun i niezależnie od niego powołany przez Dziekana recenzent.

 

ratownictwo medyczne kosmetologia  

 

Wyższa Szkoła Zawodowa - Kostrzyn Nad Odrą wszelkie prawa zastrzeżone 2009
UCZELNIA | KIERUNKI STUDIÓW | OFERTA UCZELNI | DZIEKANAT | SAMORZĄD STUDENCKI | ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW | PRACE DYPLOMOWE | OBRONY | PRZETARGI | PRACA | SKN PARAMEDIC | EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU | STUDIA PODYPLOMOWE
tworzenie stron internetowych
tworzenie stron internetowych