WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA KOSTRZYN NAD ODRĄ, ul. Mickiewicza 20, tel./fax (095) 752-90-36 dziekanat@wssz.plUCZELNIA

-

Rektor

-

Dziekan

-

Senat

-

Minimum kadrowe

-

Statut uczelni

-

Regulamin studiów

-

Regulamin trybu i zasad przyznawania pomocy materialnej

-

Wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych

-

Stowarzyszenie

KIERUNKI STUDIÓW

OFERTA UCZELNI

DZIEKANAT

SAMORZĄD STUDENCKI

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

PRACE DYPLOMOWE

OBRONY

PRZETARGI

PRACA

SKN PARAMEDIC

EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU

STUDIA PODYPLOMOWEinformacje z serwisu na twój email

UCZELNIA

Wyższa Szkoła Zawodowa  w Kostrzynie nad Odrą
została wpisana do rejestru niepublicznego uczelni 05.05.2003 pod numerem 268.

Obecnie uczelnia oferuje kształcenie na 2 kierunkach  w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich na terenie całego kraju.

Na kierunku Kosmetologia nauka trwa trzy lata - 6 semestrów, natomiast na Ratownictwie Medycznym trzy i pół - 7 semestrów.

 

Studentów wszystkich kierunków oraz form obowiązuje odbycie praktyki zawodowej według standardów danego kierunku.
 

Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą jest członkiem Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wlkp.


WSZ jest:

  • instytucją "non profit" (zyski z działalności  statutowej przeznacza się na rozwój uczelni)
  • uczelnią autonomiczną w definiowaniu swojej myśli, celów i priorytetów działania,
     
  • uczelnią ze statusem wolnej instytucji, co wyraża się w wolności badań naukowych i wolności nauczania
  • uczelnią o orientacji europejskiej i kontaktach międzynarodowych,
  • instytucją kształcącą w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmy, demokracji i odpowiedzialności za losy  społeczeństwa i kraju.

 

Nasz adres:

66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Mickiewicza 20.
tel./fax (095) 752-90-36

Rektor - rektor@wssz.pl
Dziekanat -
dziekanat@wssz.pl
Księgowość -
kwestor@wssz.pl
 

 

ratownictwo medyczne kosmetologia  

 

Wyższa Szkoła Zawodowa - Kostrzyn Nad Odrą wszelkie prawa zastrzeżone 2009
UCZELNIA | KIERUNKI STUDIÓW | OFERTA UCZELNI | DZIEKANAT | SAMORZĄD STUDENCKI | ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW | PRACE DYPLOMOWE | OBRONY | PRZETARGI | PRACA | SKN PARAMEDIC | EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU | STUDIA PODYPLOMOWE
tworzenie stron internetowych
tworzenie stron internetowych